Destructiviteit en kracht in grote groepen

Sylvia Prins schreef een blog over de specifieke dynamieken in grote groepen, en welke voorwaarden belangrijk zijn voor een constructief gesprek in grote groepen. 

Grote groepen: fenomenen en dynamieken

Veel conflicten manifesteren zich in een breder veld dan een ‘1 op 1’ relatie of een team. Grote groepen kennen echter specifieke dynamieken die het moeilijk maken om een respectvolle dialoog of een rustige discussie te voeren waaraan iedereen deelneemt.

Enkele opvallende fenomenen in grote groepen:

  • Er is een grote druk om iets ‘slims’ te zeggen, waardoor velen zwijgen
  • In de grote complexiteit en veelheid is er een neiging om te gaan simplificeren en vroegtijdig tot conclusies of afsluiting te komen
  • Grote groepen zoeken gemakkelijk naar een vijand en gaan zich hier naar gedragen (bv zondebok zoeken)
  • In grote groepen hebben mensen de nood om zich te identificeren met een ‘thuisgroepje’ en ze zullen hierbij negatieve kenmerken op de ‘anderen’
  • Hoe groter een groep, hoe groter de kans op primaire reacties en regressie
  • Juist omdat er zoveel gebeurt in het hier-en-nu, is het lastig om te reflecteren op het verleden of de toekomst
  • Het individu kan zich gemakkelijk verschuilen in de massa, is beïnvloedbaar, haakt af of laat zich soms meeslepen in impulsief of afwijkend gedrag dat hij alleen nooit zou doen

Bij moeilijke gesprekken, spannende discussies of bemiddelingen is er dus zeker iets ànders nodig dan bij het werken met een kleine groep of team.

Lees verder op Sylvia’s blog over de voorwaarden voor een constructief gesprek met grote groepen, en de voordelen van het werken in grote groep

(c) Sylvia Prins