Burgers maken de stad. Explosie van creatieve ideeën tijdens G100 in Oostende op 11 november

Op zaterdag 11 november mocht ik getuige zijn van een niet aflatend enthousiasme van Oostende burgers die deelnamen aan de lokale G100 onder de noemer: “Stadslijst zoekt stadsmakers”.De G100 is een afgeleide van de burgertop G1000, die 7 jaar geleden werd georganiseerd in het Brusselse Tour en Taxis. In 3 tafelrondes van telkens 1 uur brainstormden de deelnemers over beleidsvoorstellen rond de thema’s mobiliteit, klimaat, armoede, tewerkstelling en lokale economie, participatie en integratie, veiligheid, publieke ruimte en vrije tijd. Tegen 4 uur waren zowat alle muren van de zaal behangen met honderden felgekleurde post-its. De tellers van dienst hebben peentjes gezweet om de stemscores te tellen. Jong en oud, hoger opgeleid of niet, met migratieachtergrond, van verre aangespoeld of van “den terre”… een diverse mix participanten kwam bij elke tafel aan bod met ideeën en opinies. Zonder polderen of oeverloos palaveren opperde elke deelnemer concrete voorstellen voor acties waarmee knelpunten in Oostende kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld met een avontuurlijk natuurspeelpark voor kinderen, tips voor de heraanleg van enkele straten, meer sociale fiets- en leefstraten, een boost voor de haven, een warm onthaal in lokale sociale diensten of creatieve taalbadjes in een informele sfeer waar anderstaligen kunnen oefenen. Teveel om op te sommen. Voor een volledig verslag staan de stadsmakers garant.

Mij heeft vooral de grote betrokkenheid van jonge deelnemers bij het lokale beleid geraakt. Voor mij als co-facilitator waren de voorstellen voor meer diversiteit in het cultuuraanbod en voor gelijkwaardigheid en laagdrempeligheid in het stedelijk vrijetijdsprogramma bijzonder vernieuwend. Als de jeugd een muziekavond wil organiseren met een Iraakse zanggroep en Will Tura op één podium, wie krijgt dan géén danskriebels? Of als jong en oud samen plannen smeden voor gratis kinderopvang met vrijwilligers, waar wachten we dan nog op?

Met een grote knipoog naar Deep Democracy, verzamelden we alternatieve ideeën tijdens de tafelrondes. Luisteren naar elkaars ideeën zonder meteen in discussie te gaan, expliciet benoemen wat je wil zeggen, de stem van de minderheid meenemen als toegevoegde wijsheid aan het discours van meerderheid: het stemt een grote groep actieve burgers goed gezind en het brengt een onwaarschijnlijk creatieve flow op gang! Ik durf alvast besluiten dat het luisteren naar alternatieve meningen werkt.
Oostende, bedankt dat ik het mocht meemaken en proficiat met jullie initiatief!