Vraag van de maand: Hoe zit het met concreetheid in Deep Democracy?

Ik heb na de Level 1 al heel wat kunnen oefenen met het materiaal van Deep Democracy. Wat me opviel in een besluitvormingsprocedure die ik begeleidde, is dat de voorstellen ontbreken aan concreetheid. Ik ben opgeleid in het concreet maken: doorvragen tot het scherp en helder is. Dit mis ik op dit moment in deze aanpak. 

Een voorbeeld: bij het beslissen of we een methodiek gingen toepassen in onze eigen werking of niet kwamen wel voorstellen maar die waren van abstracte aard. Bij het stemmen zorgde dit voor ongenoegen omdat we er allemaal iets anders onder verstonden. Hierdoor zijn we uiteindelijk niet uit de discussie geraakt. Had doorvragen en concretiseren van de voorstellen niet kunnen helpen om tot common understanding te komen i.p.v. aannames? En tot een sneller besluit?

Hoe zit het met concreetheid in jullie aanpak? Als het gaat over ‘Wat heb je nodig?’ heb ik jullie hier sterk op weten doorvragen, maar verder is het me minder opgevallen. Klopt dit?

T. 


Beste T., 

Fijn dat je er zo mee aan de slag bent!

We zetten met Deep Democracy inderdaad minder in op doorvragen, omdat dit ook al een oordeel in zich kan houden. Maar als facilitator kan je ook zaken verhelderen, de verwarrende communicatie eruit halen bv. van generalisaties naar concreetheid toe werken.

Of je kan vanuit een expertrol wel zeggen: “Deze voorstellen missen aan concreetheid. Wie herkent dit?” Dan gaat de groep meestal zelf wel aan het werk.

Of je kan neutraler een weerbericht geven over wat er zich afspeelt, bv.: “Er is ongenoegen, verwarring. We hebben wel ideeën nog geen voorstellen,…” En dan vragen of ze dit herkennen, wachten en kijken of er iemand opstaat die zegt: “We moeten het concreter maken”. En dan kan je hen wel helpen natuurlijk, ook met alle technieken die jij al leerde.

Belangrijke voor jou is dus of je er met een pure facilitatierol of ook als consultant/expert zit. 

Gisteren was ik facilitator in een teamcoaching en heb ik na een debat en oogsten van graantjes van wijsheid een aanvullende techniek gebruikt om tot voorstellen te komen. Deep Democracy leent zich uitstekend om te combineren met andere methodes, zolang je de filosofie respecteert: de wijsheid zit in de groep!

Fanny