Meteen naar de inhoud

Nood aan community building

Ooit al eens stilgestaan bij de connectie tussen de woorden “organisme” en “organisatie”? Het organisme (jij en ik dus) is levend, lerend, beweegt organisch, is vaak rommelig en heeft intenties. De organisatie zorgt voor een stabiele basis, een kader dat het organische leven ondersteunt. Ze zorgt dat organismen elkaar kunnen aanvullen en dat de wijsheid van alle verschillende stemmen er mag zijn. De organisatie draagt zorg. Helaas heeft het begrip ‘organisatie’ in onze geesten zoveel andere connotaties opgebouwd die niet stroken met bovenstaande ideeën, dat we misschien beter een ander woord gebruiken.

Community building (omdat het woord ‘gemeenschapsvorming’ ook al een eigen leven leidt) komt het dichtst in de buurt. Het bouwen aan samen leven, leren, werken, van een groep mensen vergt tijd, inspanning en allerlei vaardigheden waar we als menselijk soort ongelofelijk veel talent voor hebben: bewustzijn en diep begrip, helderheid en daadkracht, gelijkmoedigheid en compassie, het kunnen loslaten van eigenbelang.

Meer dan ooit is het nodig om onze zelfkennis en groei te cultiveren om samen te kunnen zijn. In onze maatschappij zijn sociale vergelijking en oordelen over onszelf en ‘de ander’ alomtegenwoordig. Eenzaamheid ook. Vervreemding, ontbinding en stress onderdrukken onze -typisch menselijke- capaciteiten van begrip, nieuwsgierigheid. altruïsme en samenwerking. Op alle niveaus in de samenleving is er nood aan groepen mensen die aantonen dat diverse stemmen samen nieuwe oplossingen mogelijk maken en enorm veel wijsheid in zich dragen. Vanuit Deep Democracy dragen we bij aan het ontwikkelen van deze talenten, die ieder van ons al in meerdere of mindere mate in zich heeft. Zodat we samen uit de puinhopen kunnen geraken.

Ylva Berg

Foto: Franck Vervial