3 tips voor je gezin uit ‘Rebelleren kan je leren’

Nu we allemaal weer wat dichter bij elkaar zullen samenleven, wil ik je graag drie tips geven om te gebruiken in je gezin. Deze tips komen uit mijn boek ‘Rebelleren kan je leren‘. 

TIP 1: Maak bij de start van de week tijd om in te checken met elkaar: vraag hoe ieder gezinslid zich voelt bij wat er nu in de dichte en verre wereld rondom de gezinsbubbel gebeurt. Stel vooral een vraag naar gevoel, dat brengt ons een laagje dieper in onze verbondenheid met elkaar. Maak er een waardevol moment van zonder dat het zwaar moet aanvoelen of lang moet duren. Al snel zal je merken dat dit een ritueel wordt waar kinderen zelf naar vragen. De incheckvraag kan je laten variëren.

TIP 2: Nu de situatie voortdurend verandert en de regels strikter worden, is het van belang goed af te spreken. Zeker met opgroeiende tieners en ado’s in huis, is dit een ernstige beperking van hun bewegingsruimte. En die nood aan beweging zoekt een uitlaatklep. Stel hen de magische vraag “Wat heb je nodig om…?” en kijk hoe jullie samen die noden en behoeften een vorm kunnen geven.

TIP 3: Meer dan ooit is het belangrijk naast kritiek ook waardering en complimenten met elkaar uit te spreken. We hebben zeven maal meer nood aan waardering dan aan kritiek als we willen groeien. Nochtans zijn de meesten van ons niet goed ofwel in het geven ofwel in het ontvangen van waardering. Ik stel voor dat je de week afsluit met gouden pijlen. Maak er een gezellig moment van, rond de tafel met een aperitiefje of in de zetel met een lekker dessert. En laat elk gezinslid een gouden pijl van waardering schieten naar iemand anders in het gezin. Laat die gouden pijlen concreet en specifiek zijn en voorbij de clichés. Doe vervolgens ook een rondje waarbij ieder zegt hoe hij/zij deze pijlen ontvangt en wil integreren in het leven.

PS: Deze tips zijn ook perfect bruikbaar voor (professionele) teams die willen verbinden met elkaar. Al zal dat dan vooral online zijn…