Coaching en supervisie

De coachingstrajecten van HUMMUS kunnen zowel op maat van teams als op maat van individuele medewerkers ingezet worden. De basis zijn de tools uit de Deep Democracymethode, aangevuld met inspiratie vanuit de verschillende specialisaties van onze facilitatoren, systemisch werk, waarderend onderzoek en themagecentreerde interactie. We maken graag gebruik van creatieve en innovatieve werkvormen.

De concrete inhoud van het coachingstraject wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de coachee. We doen wat nodig en zinvol is.

We proberen van in het begin een draagvlak te creëren voor verandering en we willen ook in de diepte kunnen werken. Professioneel (samen)werken is het doel en we zoeken een antwoord op de vraag wat hiervoor nodig is.

De meerwaarde van het inzetten van Deep Democracy is dat we rekening houden met elke stem in het gesprek en ook de wijsheid van de minderheid kunnen toevoegen zodat we komen tot een zo volledig mogelijk beeld van wat er leeft, gedacht en gevoeld wordt. Van daaruit bouwen we krachtige inzichten op en zetten we concrete stappen vooruit. We gaan verschil niet langer uit de weg maar benutten het als motor in duurzame en innovatieve veranderingsprocessen, zowel op persoonlijk vlak als voor de werking in team- en organisatieverband.