COVID-maatregelen HUMMUS voor live-trainingen en -workshops

Versie 21 februari 2022. We pasten de versoepelingen toe op vlak van mondmaskers, zelftesten en de capaciteit van onze zalen. 

Met HUMMUS proberen we een coronabeleid aan te houden dat getuigt van liefde en lef. Liefde, dus proberen we voorzichtig te zijn met elkaar en goed te zorgen voor elkaar en voor onszelf. Lef in het zien van wat wel mogelijk is.

 • De maatregelen die we vanaf nu laten vallen zijn: verplichte zelftest voor iedereen thuis en de mondmaskerplicht in het gebouw tijdens de hele activiteit. 
 • Teken bij aankomst in het leslokaal eerst en vooral de aanwezigheidslijst.
 • Neem voor de zekerheid nog steeds een mondmasker mee. In principe dragen we het niet meer tijdens de trainingen maar het is niet uitgesloten dat dit binnen de groep of in bepaalde situaties wel nog gevraagd wordt. En uiteraard: voel je vrij om wél een mondmasker te dragen. 
 • We houden 1,5 m afstand waar dat voor de hand ligt of op vraag van iemand die dat uitdrukkelijk wenst. 
 • We checken bij de start wat iedereen hierin nodig heeft, zodat we rekening houden met ieders kwetsbaarheid op dit vlak. Voel je vrij om je nood hierin aan te geven. Mensen met verhoogde kwetsbaarheid raden we aan een FFP2-masker te dragen.
 • Wij verluchten de ruimtes. In het HUMMUS Mechelen is er een permanent ventilatiesysteem. De luchtkwaliteit wordt opgevolgd. 
 • Vraag nog steeds consent bij fysiek contact met andere deelnemers of begeleiders: bv. hand geven, knuffel...
 • Breng je eigen afsluitbare drinkfles mee (ook omdat glazen en tassen niet in de workshopruimtes zijn toegelaten).  
 • Was regelmatig je handen. Wij voorzien ontsmettende zeep en handgel.
 • Als je ziektesymptomen hebt en je twijfelt, contacteer je huisarts of doe een test. 
 • Onze administratief medewerker is onze contactpersoon voor de contacttracing. Dat wil zeggen dat je hen zo snel mogelijk verwittigt, besmet bent in de veertien dagen die volgen op onze samenkomst.

We passen onze manier van werken aan als er nieuwe richtlijnen vanuit de overheid komen.