Bemiddeling

Aangezien Deep Democracy uitgaat van de kracht van conflict en actief op zoek gaat naar verschillen, raakt het de kern van hedendaagse bemiddelingsmethodieken. Doe dus ook beroep op ons wanneer zich een heel uitgesproken conflict tussen twee of meer partijen voordoet dat om dringende oplossingen vraagt.

De bemiddeling zal doorgaans 1 of meerdere sessies van telkens maximum twee uur in beslag nemen, bestaande uit een gesprek tussen de bemiddelaar en de partijen. Indien nodig of gewenst worden ook gesprekken met partijen apart opgezet of met andere betrokkenen/teams. Het veld waarbinnen de bemiddeling mogelijks zal plaatsvinden wordt vooraf zo goed als kan vastgelegd. 

Na de eerste sessie wordt samen afgesproken of er een vervolg nodig is. Doorgaans raakt een bemiddeling afgerond in 1 à 3 sessies.

Vanuit het gedachtegoed van Deep Democracy wordt hierbij ook gekeken naar het groter geheel en wordt na de afronding een terugkoppeling gemaakt naar de organisatie. Het wat, hoe en met wie daarvan wordt in overleg met de partijen bepaald. Het gaat daarbij niet om de inhoudelijke aspecten van het conflict tussen de partijen, maar om de dynamieken of aspecten die deel uitmaken van en relevant zijn voor de organisatie.

In een bemiddeling wordt uitgegaan van drie voorwaarden: vrijwilligheid,
verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. De opdrachtgever voor de bemiddeling dient hier uitdrukkelijk mee akkoord te gaan.

  • Vrijwilligheid: partijen worden niet door de organisatie verplicht in een bemiddeling in te stappen en zijn op elk moment vrij er terug uit te stappen
  • Vertrouwelijkheid: er gaat geen nieuwe informatie uit het gesprek naar buiten tenzij samen overeengekomen
  • Verantwoordelijkheid: in een bemiddeling blijven partijen verantwoordelijk voor inbreng en uitkomst. De bemiddelaar neemt geen standpunten in en neemt geen beslissingen. De partijen zijn ook zelf verantwoordelijk voor het eventueel schriftelijk neerschrijven van
    afspraken mochten zij dit wensen.

 

De taak van de bemiddelaar bestaat erin: 

  • partijen te helpen elk perspectief volledig op tafel te leggen
  • hierbij alle stemmen evenwichtig ruimte te geven
  • de perspectieven te verbreden om de kans tot effectieve oplossingen te vergroten
  • het gesprek zo te faciliteren dat gedragen besluiten kunnen genomen worden

Interesse? Contacteer Annelies via info@deep-democracy.be of 0473 79 19 95.

Bemiddelaar
Nathalie Van Renterghem
(sinds 2012 erkend als bemiddelaar bij federale bemiddelingscommissie)