Intervisiecoaching voor teams in een meerstemmige samenleving

De toenemende heterogeniteit bij klanten, cliënten, studenten of in je eigen team zorgt soms voor kritische incidenten in de interactie. Momenten dat je even niet weet hoe te reageren, dat je overreageert of niet gepast reageert. Dit veroorzaakt vaak onzekerheid en twijfel bij een professionele dienstverlener, docent, leidinggevende. En bij een klant, cliënt, student of teamlid kan het ertoe leiden dat die minder betrokken is, afhaakt of soms is er ook agressie en geweld in de interactie. Op het moment zelf of in de drukte van het werk, is er niet altijd tijd en ruimte om deze incidenten bespreekbaar te maken.

Doel van de intervisie is om wel even de tijd en ruimte te nemen om te leren uit deze kritische incidenten.

In eerste instantie om onszelf weerbaarder te maken. In tweede instantie om er ook als organisatie uit te leren. Wat één persoon meemaakt zal wellicht herkenbaar zijn voor anderen. En wat iemand meemaakt is persoonsgebonden maar wellicht heeft het ook organisatiegebonden aspecten. We willen op deze twee vlakken aan het werk gaan tijdens de intervisie.

We bieden een werkvorm aan voor de bespreking en wij begeleiden het gesprek. De inspiratie voor onze intervisiecoaching halen we uit de methode Deep Democracy en uit intervisiemethodieken. We kunnen ook inhoudelijke expertise aanreiken en daar putten we uit ons eigen werk als coach, trainer en docent in een meerstemmige werkomgeving en onze kennis rond interculturele competentie.

Coach
Fanny Matheusen

We werken ook samen met andere coaches en zoeken graag de meest geschikte coach voor je werkveld.

In company

Voor een intervisiecoaching voorzien we 4 sessies van 3 uur, gespreid over 6 maanden. De aanpak kan afgestemd worden op de noden en mogelijkheden van je organisatie. 

De intervisiecoaching kan ook volgen op de workshop Interculturele competentie en je kan ook werken met het boek Mijn held is een hulpverlener

  • Min. 8 en max. 12 deelnemers
  • Als de activiteit online doorgaat zorgen we voor een kwalitatief evenwaardig aanbod.

 

Interesse? Contacteer Annelies via info@deep-democracy.be of 0473 79 19 95.