Procesbegeleiding met de tools van Deep Democracy

Er zijn veel momenten dat je nood kan hebben aan procesbegeleiding. Je moet een beleidsplan opmaken voor de komende beleidsperiode, of je wil je op een andere manier gaan organiseren (bv. meer zelfsturend), je wil een stakeholderbevraging doen, of je zet een (stads)participatietraject op... In al deze situaties kan je beroep doen op HUMMUS. 

De procesarchitectuur is altijd een coöperatief proces tussen ons en onze klant. Wij werken met de tools uit de Deep Democracymethode, aangevuld met inspiratie vanuit systemisch werk, waarderend onderzoek en liberating structures. We maken graag gebruik van creatieve en innovatieve werkvormen voor het werken met kleine en grote groepen.

De meerwaarde van het inzetten van de facilitatiewijze Deep Democracy is dat we rekening houden met elke stem in het gesprek en ook de wijsheid van de minderheid kunnen toevoegen zodat we komen tot een zo volledig mogelijk beeld van wat er leeft, gedacht en gevoeld wordt in deze organisatie. Van daaruit bouwen we krachtige inzichten op en zetten we concrete stappen vooruit. We gaan verschil niet langer uit de weg maar benutten het als motor in duurzame en innovatieve veranderingsprocessen.

We maken een offerte op maat na afstemming met de initiatiefnemers en de opdrachtgever. Een aantal mogelijkheden die kunnen opgenomen worden:

1. Ondersteunen van een procesgroep: faciliteren van bijeenkomsten van de procesgroep met de tools van Deep Democracy. Deze procesgroep zal zich bezighouden met het ontwerpen van het proces: de samenstelling van de deelnemersgroep via stakeholderanalyse en draagvlakbepaling, de centrale vragen bepalen, de focus van het traject scherp stellen

2. Veldwerk: gesprekken met interne medewerkers in homogene en heterogene groepen. Faciliteren van gesprekken met de tools van Deep Democracy, aangevuld met creatieve werkvormen (beelden). HUMMUS neemt de eerste bijeenkomsten voor haar rekening en geeft de fakkel door aan ondertussen gevormde interne facilitatoren.

3. Faciliteren van een conferentie: vormgeven, faciliteren en superviseren van facilitatoren tijdens een conferentie met interne medewerkers en/of externe deelnemers.

4. Tussentijdse bijeenkomsten met een kerngroep: tussentijds overleg met initiatiefnemers/opdrachtgever wanneer nodig

5. Het kan interessant zijn om als organisatie je niet alleen te laten begeleiden door ons, maar meteen van dit traject gebruik te maken om mensen intern op te leiden om - ook na dit traject - zelf aan de slag te gaan met de tools van Deep Democracy. Dat kan door het trainen van een pool van Deep Democracyfacilitatoren. Voor deze pool kan je denken aan mensen die als coach of ondersteuner werkzaam zijn, maar ook aan mensen die meer inhoudelijk en/of aansturend actief zijn binnen de organisatie. Een groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers.

6. Naast een trainingsaanbod kan je ook supervisie inplannen. Zowel op de werkvloer wanneer de trainees voor het eerst met deze tools aan de slag zullen gaan tijdens het veldwerk, als online achteraf kunnen sessies voorzien worden individueel of in kleine groepen om het leren nog te verdiepen.

Begeleiders
Fanny Matheusen
Fran Asselberghs
Marijke Smeets
Nathalie Van Renterghem
Ylva Berg

Het team van HUMMUS kan worden aangevuld met door ons gevormde co-facilitatoren, inzetbaar naargelang de groepsgrootte. 

In company

Procesbegeleiding is altijd een traject volledig op jouw maat. We maken graag een offerte op. 

Interesse? Contacteer Annelies via info@deep-democracy.be of 0473 79 19 95.