Ga naar de inhoud

Deep democracy & leiderschap

Deep democracy is een internationaal verspreide methode voor heldere communicatie, inclusieve besluitvorming en conflictresolutie. Het is de rode draad doorheen het werk van HUMMUS.

De methode is ontstaan in Zuid-Afrika. In het post-apartheidstijdperk kwam de invulling van leiderschap onder druk te staan. Veel teams kampten met spanningen. Myrna en Greg Lewis ontwikkelden een set van tools die eenvoudig aan te leren zijn en waar mensen op de werkvloer zelf mee aan de slag konden gaan: Lewis Deep Democracy.

Zij haalden de mosterd bij Arnold Mindell, een gedreven kwantumfysicus en psychiater die in de jaren ‘70 de procesgeoriënteerde psychologie ontwikkelde. In zijn benadering van mensen die samenwerken, is er veel aandacht voor collectieve wijsheid. Hij maakt gebruik van wat er in het onbewuste of onder de waterlijn zit bij een groep: emoties, dromen, onze verbeelding.

Zowel Mindell als Lewis hebben van bij de aanvang gewerkt met leiders en rond leiderschap. Leiders hebben immers een belangrijke katalysatorfunctie. Zij zijn een rolmodel en doorgeefluik voor nieuwe methodes van werken.

Er is een trend merkbaar naar nieuwe leiderschapsstijlen. Leidinggeven gaat steeds meer over anderen in hun kracht zetten, over transities kunnen begeleiden en over balanceren tussen persoonlijke en collectieve groei.

Om deze nieuwe stijlen van leiderschap waar te maken, zijn drie zaken nodig:

  • Bewustwording van de context waarin je je beweegt, van hoe jij leiderschap ziet, van wat jouw organisatie nodig heeft, van hoe de wereld beweegt. De onderliggende theorie van deep democracy geeft je een vernieuwende kijk op groepsdynamica (“versie 2.0” ). Deep democracy nodigt ook uit om present te zijn bij wat er is en ruimte te maken voor transitie, zoals bv. ook het model Theory U doet.
  • Kunnen werken met de relationele bedrading van een team. Deep democracy biedt de nieuwe tools die je daarvoor nodig hebt. Deze kunnen goed gecombineerd worden, bijvoorbeeld met andere modellen en manieren om je organisatie vorm te geven zoals sociocratie in zijn nieuwste vorm S3.
  • Ruimte voor verstilling en reflectie. De ware leiders vandaag ontwikkelen rituelen waarbij ze tijd en ruimte maken voor diepere reflectie over zichzelf, hun team en de wereld. Ze houden halt in de ratrace van leven en werk. Ze werken aan persoonlijke kwaliteiten die ze in hun werk willen leggen. De metaskills van deep democracy zijn talloos, zoals neutraliteit, compassie en helderheid.

Lees meer in ons e-boek over delend leiderschap