Ga naar de inhoud

Het online leerplatform van HUMMUS

Als je een training volgde bij HUMMUS dan stellen we jou via dit platform de documentatie beschikbaar die bij de opleiding hoort. Het systeem is eenvoudig: we geven toegang tot de juiste map op basis van een Google-account die je (gratis) kan aanmaken.

Om toegang te vragen: geef de naam van je Google-account door aan info@deep-democracy.be en vertel erbij welke training(en) je volgde.

De start van het platform vind je in deze map. Je kan deze map altijd bereiken via deze pagina, of ze toevoegen aan "Mijn Drive".