Ga naar de inhoud

Metaskills deep democracy

Deep democracy is een kunde,
de kunst zit hem in de metaskills!

Metaskills zijn competenties die je kunt ontwikkelen om sterker in je schoenen te staan als mens en/of als facilitator.

Intuïtie is misschien het meest herkenbaar als een lichamelijk gevoel of gedachteflitsen die in je opduiken, waarvan je je gewaarwordt zonder er direct een duidelijke uitleg voor te hebben. Het is een kostbare gave en een waardevolle gids in je leven, op voorwaarde dat je het kan koppelen aan bewuste processen en percepties. We nodigen je uit om je onderscheidingsvermogen verder te ontwikkelen, om je intuïtie te leren herkennen als verschillend van impulsiviteit, en deze enigszins mysterieuze kracht op een verbindende manier in te zetten.

Helderheid wijst op communiceren vanuit je intentie op een duidelijke, eenvoudige, coherente en oprechte manier. Transparantie in jezelf en naar de groep is essentieel om mensen niet het gevoel van schijnparticipatie of valse inspraak te geven. Zeker in omstandigheden waarin je de leiding hebt (bijvoorbeeld als ouder, teamleider of facilitator) is het ontwikkelen van helderheid belangrijk om ruimte te maken voor vertrouwen, openheid en betrokkenheid in de groepsdynamiek.

Superluisteren duidt op de kwaliteit van aandacht waarmee je meer kunt zien, horen en voelen dan wat er strikt genomen wordt gezegd of gedaan. Je luistert naar signalen uit het onbewuste die zich tonen in een groep, en ziet de patronen die zich aftekenen. Het ontwikkelen van superluisteren maakt dat je samen dieper kan zoeken naar een passende manier om te zeggen wat er echt toe doet en begripvoller met elkaar leert communiceren.

Compassie heeft een belangrijke tweeledige betekenis. Enerzijds duidt deze metaskill op het vermogen om op een milde en accepterende manier aanwezig te kunnen blijven bij moeilijke emoties, bij de schaduwkanten in jezelf en in de ander. Anderzijds is compassie jezelf toestaan om je te laten raken, ontroeren, verontwaardigen, en de energie die hieruit voortkomt te gebruiken om te doen wat nodig is in het moment. Het ontwikkelen van compassie maakt dat je zachter én krachtiger staat in momenten waarbij jij of iemand anders in een emotioneel moment terecht komt, bijvoorbeeld in onmacht of in conflictsituaties.

Neutraliteit gebruiken we hier in de zin van niet-oordelend, aandachtig en vriendelijk aanwezig kunnen blijven in een situatie, ongeacht wat er wordt gezegd en wat er gebeurt. Het ontwikkelen van neutraliteit maakt dat je steeds beter àlle stemmen kunt horen. En je leert dansen met je eigen innerlijke wereld, om je gedachten, gevoelens en gedrag op een bewustere manier te kunnen gebruiken.