Ga naar de inhoud

Het gesprek op voeten / Dynamische dialogen

Dynamische dialogen is een interactieve dialoogtechniek die ingezet kan worden:

 • Als Check-in.
 • Om een dialoog/gesprek te starten.
 • Als Check-uit.
 • In grote groepen (bv. een themadag).

Doel:

 • IJs breken.
 • Als je veel verschillende meningen wil horen.
 • Als energizer.
 • Als je de bestaande hiërarchie wil doorbreken.
 • Als er veel onduidelijkheid is en je meer duidelijkheid wil.
 • Geeft kracht om mening te geven en maakt meningen helder.

De methodiek hieronder krijg je gratis. Hij komt uit de Toolbox bij het boek Van zondebok naar zebra. Benieuwd naar de andere 35 tools voor inclusieve besluitvorming? Bestel de Toolbox in onze winkel.

Hoe voer je Dynamische dialogen?

(1) Sta in een cirkel.

(2) Geef de volgende instructies:

 • Iemand start het gesprek door een stap vooruit te zetten.
 • Anderen tonen hun instemming of afwijzing door te bewegen, een andere plaats in te nemen tegenover deze mening, idee of gevoel. Je kunt ook iets toevoegen.
 • Als je het met geen enkele mening eens bent, ga je naar een vrije ruimte en zeg daar jouw mening.
 • Je bent vrij om van mening te veranderen.

(3) Als facilitator ga je naast de persoon staan die spreekt. Je haalt, indien nodig, de verwarrende communicatie uit de bijdrage. Wanneer je dat doet, spreek je de groep aan en je checkt met de persoon.

(4) Wanneer stop je?

 • Als er zich een beslissing aftekent. Of het gesprek voelt aan als compleet.
 • Wanneer er een verandering in energie is: mensen stoppen met bewegen en zetten de conversatie al zittend verder.
 • Wanneer er een duidelijke polariteit is: dan hebben we een andere tool nodig.

Faciliteertips

 • Als mensen tussenkomen met een vraag, laat hen er dan een mening van maken.
 • Leg mensen uit hoe ze zich kunnen verbergen. Dat is helemaal prima.
 • Moedig regelmatig het bewegen aan. Leg het niet op, faciliteer.

En zo ziet het er dan uit 🙂

Wat levert een deep democracy-dialoog op?

 • Door te dialogeren zijn we in staat om in ons hoofd een ‘remix’ te maken van hetgeen we waarnemen en ervaren in de buitenwereld. We interpreteren, geven waarde en gewicht, prioriteren, ordenen en selecteren.
 • Door deze nieuwe betekenisgeving en rangschikking, zijn we in staat om ervaringen en informatie te verwerken. Dit maakt dat we complexe zaken kunnen leren begrijpen.
 • We oefenen door dialogeren ons vermogen tot flexibiliteit en dialectisch denken. We kijken vanuit verschillende gezichtspunten naar een probleem, waardoor we ‘leren positie te nemen zonder door de positie gebonden te zijn’.
 • Dit proces vindt in samenspraak met anderen plaats. Door actief empathisch te luisteren, naar onze eigen woorden en naar die van anderen en hierop te reflecteren, bereiken we een dieper niveau van luisteren: we luisteren niet meer oppervlakkig maar generatief: er ontstaat ruimte waarin nieuwe ideeën ontstaan. Dit luisteren stelt ons in staat om innovatief te denken.
 • We krijgen informatie die we zonder dialoog niet zouden hebben, op basis waarvan we kwalitatieve besluiten kunnen nemen.