Ga naar de inhoud

Let's talk

Let’s Talk is een dialoogvorm, tussen twee mensen, die begeleid wordt door een facilitator. Het kan een dialoog zijn tussen twee collega’s, een medewerker en een leidinggevende, een leraar en een leerling, een echtpaar, of tussen twee kinderen. 

Tijdens de Let’s Talk onderzoeken de gesprekspartners tegenstellingen. De mate van emotionele geladenheid kan verschillen. Van zakelijke afweging tot diepe relationele conflicten. Het kan zijn dat er een issue speelt waardoor er spanningen zijn ontstaan, dat er een sterk meningsverschil is of dat grote tegenstellingen in karakter en/of visie een rol spelen. Het idee achter Let’s Talk is dat, door de ‘waterlijn’ te laten zakken van de denkbeeldige ijsberg, het vertrouwen wordt vergroot. Daardoor kun je een drempel nemen die je normaal niet zo snel neemt: alles tegen elkaar zeggen wat gezegd moet worden. Het resultaat is dat de weg vrij wordt gemaakt voor nieuwe inzichten wat betreft de samenwerking. De (eigen) wijsheid en inzichten van de deelnemers worden daarbij optimaal benut.

De dialoog draait om een onderwerp waar de twee deelnemers van mening over verschillen of waar zij andere ideeën, gedachten en gevoelens over hebben.

Het gaat erom goed te luisteren en tegenstellingen onderzoeken, niet om debat of overtuigen. Het gesprek is opgedeeld in vier stappen. De gesprekspartners gaan uit van de intentie samen te willen werken of samen verder te komen. De gesprekspartners willen ervan leren zodat de relatie of de samenwerking verbetert. De gesprekspartners blijven in relatie tijdens het gesprek en het gaat dus niet om winnen of verliezen. De gesprekspartners erkennen dat niemand monopolie op de waarheid heeft en iedereen vanuit een eigen bril kijkt.

Het gesprek bestaat uit vier stappen. Die zien er zo uit:

Stap 1: samen bepalen van het onderwerp en (veiligheids)afspraken maken.

Stap 2: zeggen wat gezegd moet worden (pijlen gooien).

Stap 3: ieder bezint zich op hetgeen gezegd is in stap twee en spreekt uit wat hem/haar heeft geraakt. Wat zegt dit over hem/haarzelf en de (werk)relatie?

Stap 4: bespreken van de oplossing: actieplan, afspraken en besluiten.

Resultaat

Let’s Talk bevordert open en gelijkwaardige communicatie en zorgt ervoor dat onuitgesproken en onbewuste zaken verhelderd worden.Het leidt tot inzichten over jezelf, de situatie en de relatie. Verandering kan plaatsvinden omdat projecties worden terug genomen en omdat dialectiek ontstaat. Dezelfde gespreksvorm kan ook in grote groepen worden gedaan waar tegenstellingen of conflicten spelen.