Boeken

Rebelleren kan je leren
Deep democracy met kinderen en jongeren (september 2020)

Van zondebok naar zebra
Deep democracy. Een nieuwe kijk op besluitvorming en conflicthantering (september 2018)

Mijn held is een hulpverlener
Een nieuwe benadering van superdiversiteit in de zorg (september 2016)

Iedereen leider
Gratis e-boek over delend leiderschap (maart 2021)

Op naar Liberico
Gratis kinderluisterboek (maart 2021)

De kiemen van inclusie
Gratis e-boek met graantjes van wijsheid (mei 2021)

Wat ouder maar nog steeds waardevol: