Boeken

Rebelleren kan je leren
Deep democracy met kinderen en jongeren (september 2020)

Van zondebok naar zebra
Deep democracy. Een nieuwe kijk op besluitvorming en conflicthantering (september 2018)

Mijn held is een hulpverlener
Een nieuwe benadering van superdiversiteit in de zorg (september 2016)