Ga naar de inhoud

Gratis e-boek: Iedereen leider

Dit e-boek is er voor wie wil komen tot meer delend leiderschap.

Elke persoon, elke groep en ook de samenleving heeft er baat bij dat alle stemmen gehoord worden. 

In autocratische en meerderheidsdemocratische systemen horen we alleen de dominante stemmen. Een diep democratische manier van leidinggeven gaat op zoek naar de wijsheid in minderheidsstemmen en empowert mensen om eigen leiderschap op te nemen.

Het is een beweging die ingezet kan worden door visionaire leiders vandaag die zich in een meer faciliterende, delende rol durven begeven. Het vraagt van iedereen het lef om te transformeren.

En dus hebben we samen ook nood aan tools en metaskills om zo’n overgangsfase van sturend naar delend leiderschap te begeleiden.

Delend leiderschap resulteert in een werkvloer, sportclub, gezin, actiegroep,... die zich kenmerkt door:

  • Meerstemmigheid: ruimte voor verschil, van tel zijn en invloed hebben.
  • Inclusie: een gevoel van erbij te horen zonder macht en privileges te ontkennen.
  • Empowerment (liefde zou ik eigenlijk willen zeggen): je voelt je gerespecteerd, graag gezien in wie jij bent.