Ga naar de inhoud

Check-In

Wat is een Check-In?

Een Check in is een krachtige en eenvoudige methode die iedereen de ruimte geeft om iets te zeggen over zichzelf of de agenda aan het begin van een vergadering, meeting of bijeenkomst.

Het is ook een manier om:

  • Contact te maken en je te verbinden met mensen en thema’s.
  • De ‘waterlijn’ te laten zakken en daarmee het vertrouwen en de veiligheid in de groep te vergroten.
  • Onuitgesproken issues boven water te krijgen.
  • Je op een veilige manier kwetsbaar op te durven stellen in een groep.
  • Relaties te verdiepen.

Wat is het niet?

Een gesprek, en discussie of dialoog. Er wordt niet gereageerd op hetgeen een ander zegt, enkel geluisterd.

Hoe?

Bij een Check-In vraag je elk groepslid iets te zeggen aan de hand van één of meerdere specifieke vragen. Je start zelf als eerste en gebruikt de ‘popcorn’ methode, dus geen rondje: deelnemers kunnen iets zeggen als ze er klaar voor zijn. Je luistert actief en neutraal. Als iedereen iets gezegd heeft geef je een samenvatting van de genoemde thema’s en gevoelens, of de agendapunten, afhankelijk van het doel waarvoor je samen bent.