Ga naar de inhoud

Betaal- en annulatievoorwaarden HUMMUS / Goesthing bv

Betaalvoorwaarden

De algemene betaalvoorwaarden (tenzij anders vermeld bij de training) zijn:

Open aanbod

  • Deelnemen is enkel mogelijk indien de factuur voor de opleidingsdatum betaald is.
  • Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW.
  • De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
  • Is de factuur niet betaald na 21 dagen, dan rekenen we een administratieve kost van 60 euro (excl BTW) aan per openstaande factuur. 
  • Blijft de factuur openstaan, dan zien wij ons genoodzaakt verdere stappen te ondernemen. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven. 

In company

  • Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW 
  • De factuur wordt binnen de 7 kalenderdagen na het uitvoeren van de opdracht verstuurd. 
  • De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
  • Is de factuur niet betaald na 21 dagen, dan rekenen we een administratieve kost van 60 euro (excl BTW) aan per openstaande factuur. 
  • Blijft de factuur openstaan, dan zien wij ons genoodzaakt verdere stappen te ondernemen. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven. 

Annulatievoorwaarden open aanbod (tenzij anders vermeld bij de training)

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren door een mail te sturen naar info@deep-democracy.be.

Annulatie op voorhand

Bij annulatie van jouw inschrijving meer dan 30 kalenderdagen voor de opleidingsdatum, annuleren we jouw inschrijving mits een administratieve kost van 60 € (exclusief BTW) en betalen we de factuur terug. Als je zelf een vervanger zoekt, dan is er geen administratieve kost.

Bij annulatie van jouw inschrijving minder dan 30 kalenderdagen voor de opleidingsdatum, betalen we enkel de helft van de betaalde factuur terug, min een administratieve kost van 60 € (exclusief BTW).

Ziekte

Indien je niet kan deelnemen aan een training wegens ziekte en je kan een ziektebriefje voorleggen, dan kan je inhalen tijdens een volgende training zonder extra te betalen. Er wordt enkel een administratieve kost van 60 € (exclusief BTW) voor de omboeking van de inschrijving aangerekend.

Afwezigheid zonder op voorhand te verwittigen/onvoorziene omstandigheid

Indien je afwezig bent zonder op voorhand te verwittigen of door een onvoorziene omstandigheid, vervalt jouw inschrijving en is een terugbetaling niet mogelijk. Indien je je opnieuw wenst in te schrijven, dan geldt er een inhaaltarief van 125 € (exclusief BTW) per dag, bovenop de administratieve kost van 60 € (exclusief BTW).

Wijziging inschrijving

Indien een deelname aan een training gewijzigd wordt (vb uitstellen naar een latere datum), wordt een administratieve kost van 60 euro (exclusief BTW) aangerekend. Een wijziging kan enkel meer dan 30 kalenderdagen voor de opleidingsdatum gebeuren. Na deze periode is een wijziging niet meer mogelijk of gelden de annulatievoorwaarden.

Annulatievoorwaarden in company activiteiten (procesbegeleiding, trainingen,...) en zaalhuur

Na het goedkeuren van de offerte per mail gelden de volgende annulatievoorwaarden:

- Vanaf goedkeuring: 5%
- 60 dagen tot 30 dagen: 25%
- 30 dagen tot 14 dagen: 50%
- 14 dagen tot D-2: 75%
- D-1 en de dag zelf: 100%