Ga naar de inhoud

Boekbespreking: Het begin van een andere wereld? Een tryout!

De Low Impact Man, alias Steven Vromman, bracht een boekje uit naar aanleiding van zijn voorstelling ‘Het begin van een andere wereld? Een tryout!’ Ik ging naar zijn boekvoorstelling in Gent in groentenrestaurant Madonna op de avond dat ik een level 4 beëindigde.

Wat me trof in Stevens woorden had zeker te maken met wat bij mij nog speelde na deze training. Ik herkende heel erg de zoektocht naar de diepere lagen van bewustzijn die maken dat de noodzakelijke transities kunnen plaatsgrijpen. Steven verwijst hierbij naar de noodzaak aan meer liefde en compassie. Een pleidooi dat ik ook al hield i.v.m. de meerstemmige samenleving en compassie is ook een metaskill die in onze Deep Democracy methode een centrale plaats inneemt. Steven pleitte voor meer compassie ook met onze buurman die nog erg vervuilend leeft, ook met Joke Schauvliege. Want we willen zoveel mogelijk mensen mee aan boord. En dan kunnen we het gesprek en de spanning met wie van ons van mening verschilt niet uit de weg gaan. In plaats van strijd en oordeel, zouden we dit gesprek ook kunnen aangaan vanuit compassie.

Achter hem was een gordijn van geoogste voorstellen tijdens zijn theatervoorstellingen. Het getuigt van het opnemen van eigen leiderschap van mensen in deze. En is dat niet het scenario waar we voor willen gaan: change by design (waar we voor kiezen) in plaats van change by disaster (als het moet)?

In zijn boekje vind je 20 belangrijke dingen die echt een verschil maken en die jou mogelijks ook kunnen inspireren. TAPAS wordt onze leuze: There Are Plenty of Alternatives in plaats van TINA. En als we deze andere kwaliteiten, deze andere levensstijlen laten emergeren door met kleine groepen mensen een verschil te maken wordt een transitie reëel, zo betoogt de Low Impact Man in zijn boekje. En geloof je niet dat compassie daarbij zal helpen? Geen probleem: het is een no regretmaatregel: je kan het proberen, lukt het niet dan heb je er ook niets verkeerds mee gedaan! Een bevrijdende kijk. Een fijn leesbaar boekje over wie hoop wil verspreiden.

Wil je Steven aan het werk zien? Kom naar Deep Democracy geeft je VIBES op 11 september waar de Low Impact Man zijn voorstelling voor ons zal spelen.

Wil je je verdiepen in compassie: lees dan mijn blog hierover.

Je kan het boekje hier kopen.