Ga naar de inhoud

Wedstrijdreglement De Gouden Pi↦jl

HUMMUS bv, Mechelen, 15 maart 2024

De Gouden Pi↦jl, de prijs van de meerstemmigheid, is een blijk van waardering voor organisaties, verenigingen, samenwerkingsverbanden, ondernemingen of andere collectieve initiatieven die door hun inzet of acties stem geven aan groepen of mensen die nu minder gehoord worden en zo zorgen voor een meerstemmige samenleving.

  1. De organisatie moet, om in aanmerking te komen voor de nominatie, aan volgende criteria voldoen:
  • Een vandaag nog lopende actie, project of werking opgezet hebben, al dan niet met andere partners, om:
    • de meerstemmigheid in onze samenleving te bevorderen;
    • de wijsheid van een minderheidsstem op een verbindende wijze te waarderen;
    • toxische polarisatie om te buigen tot dialoog en gesprek met elkaar.
  • Een initiatief zijn van een groep of samenwerking, dus geen individueel project.
  • Het initiatief wordt gedragen door een vorm van organisatie die door HUMMUS gecontacteerd kan worden.

2. De voordracht voor de prijs gebeurt door iemand van de organisatie zelf of door iemand anders die het initiatief wil ondersteunen en dit in overleg met de kandidaat. De voordracht dient ten laatste op 15 april 2024 via dit formulier te gebeuren.

3. De prijs wordt slechts eenmaal aan dezelfde organisatie uitgereikt.

4. HUMMUS bv voert de nodige publiciteit voor de prijs.

5. De jury van 2024 bestaat uit Binita Pinoy, Fatma Özdemir, Katrien Desrumaux en Bart Tirez.

6. De jury bepaalt zelf haar wijze van besluitvorming. Ze kan ook beslissen om geen prijs uit te reiken. Er kan over de beslissingen geen discussie met derden worden gevoerd.

7. De jury kiest uit de voordrachten één winnaar. De jury beslist ook hoeveel en welke van de voordrachten worden voorgelegd voor een stemming voor de publieksprijs.

8. HUMMUS bv organiseert via haar communicatiekanalen een publieke stemming van 1 mei 2024 tot 5 juni 2024. De nominatie met de meeste stemmen ontvangt de publieksprijs. Als de winnaar van de publieksprijs en die van de jury dezelfde zijn, duidt de jury nog een tweede winnaar aan.

9. De prijs wordt uitgereikt op vrijdag 7 juni 2024 tijdens de feestavond van 5 jaar HUMMUS in Mechelen.

10. De winnaars ontvangen elk een gratis begeleiding door HUMMUS van een introductieworkshop deep democracy voor een groep van max. 16 deelnemers.

11. HUMMUS bv behoudt zich het recht voor om praktische zaken te wijzigen als dit om organisatorische redenen nodig zou blijken zonder aan de kern en het doel van de wedstrijd te raken. Alle wijzigingen worden duidelijk gecommuniceerd via de pagina op deep-democracy.be/goudenpijl.