Ga naar de inhoud

Tool: actief loslaten en nieuwe ruimte maken

Als we ruimte willen maken voor iets nieuws, dan is het vaak ook nodig iets anders los te laten. We denken dat dit vanzelf gaat maar vaak zijn mensen gehecht aan zaken die ze al lang doen, zijn het comfortabele gewoontes geworden of waardevolle praktijken.

Loslaten vraagt dus een actieve houding, waarbij het soms goed is stil te staan waar we dankbaar voor zijn, te kijken welke graantjes van wijsheid we mee te nemen hebben en te waarderen wat was. Doen we dat niet dan riskeren we dat we in een transformatieproces dat we mensen verliezen, dat nieuwe ideeën nooit echt uitgerold geraken of dat oude gewoontes hardnekkig de kop blijven opsteken.

Een simpele maar krachtige oefening

Stap 1. We staan als groep in een cirkel en leggen een oude gewoonte in het midden. We spreken uit wat die ons gebracht heeft en waarom het nu tijd is om deze gewoonte los te laten.

Stap 2. Vervolgens draaien we ons om, met de rug naar deze gewoonte. We voelen even wat het betekent deze gewoonte achter ons te laten, ook dit kan uitgesproken worden.

Stap 3. De begeleider draait nu de bladzijde om waar de nieuwe gewoonte op staat. De groep keert het gezicht weer naar het midden en spreekt uit wat er waardevol zou kunnen zijn aan deze nieuwe gewoonte, waarom het goed is deze te omarmen.

Stap 4. We doen met z’n allen een stapje dichter naar het midden en voelen in (en spreken evt. uit) hoe het is om deze nieuwe gewoonte wat meer te omarmen.

Deze oefening deden we met een organisatie die een oude naam had los te laten in ruil voor een nieuwe. De oefening bracht hen gevoelens van rouw en afscheid, van dankbaarheid en het eren van wat was. En in de ommekeer gevoelens van avontuur, ruimte, warme verbinding met elkaar om het nieuwe/nieuwgeborene.

Een simpele oefening die toch heel veel betekenis kan krijgen. Neem er de tijd voor!

Fanny Matheusen