Wat is Deep Democracy?

Deep Democracy is een vernieuwende methode voor:

 • inclusieve besluitvorming met ruimte voor alle perspectieven;
 • het oplossen van tegenstellingen, spanningen en conflicten;
 • dialoog met ruimte voor emotie, ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden;
 • verandering;
 • co-creatie;
 • leiderschap

Ontstaan

De Lewis methode van Deep Democracy is in de post-apartheid van de jaren negentig ontwikkeld in Zuid-Afrika door Greg en Myrna Lewis. Deze visie en methodiek wordt sindsdien succesvol toegepast als krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit.

De principes zijn gebaseerd op Process Oriented Psychology van Arnold Mindell. Deep Democracy maakt gebruik van zowel de rationele als de emotionele aspecten van besluitvormingsprocessen en groepsdynamiek. De methode wordt in 20 landen in de hele wereld toegepast in diverse velden: bedrijfsleven, onderwijs, zorg, bemiddeling, gezinsbegeleiding, partnercounseling, politiek, activisme en in de kunstensector.

Waarom ‘deep’?

De methode heet ‘democratisch’ omdat het benadrukt dat elke invalshoek er toe doet, dat iedereen verschillend is en dat de kwaliteit van dialoog, overleg en besluiten het grootste is wanneer zowel de meerderheids- als de minderheidsstem gewaardeerd wordt. Het is ‘deep’ omdat het verder gaat dan vele traditionele facilitatie methodieken.

Naast het exploreren van de verschillende ideeën en meningen, geeft Deep Democracy aandacht en ruimte aan de onderstroom in groepen. In de onderstroom, vol emoties, waarden en overtuigingen, zit immers de werkelijke wijsheid van een groep. Wanneer de onderstroom benut wordt, verdiept deze de onderlinge relaties en verhoogt het de effectiviteit en inhoudelijke kwaliteit van de samenwerking. Met deze methode heeft Myrna Lewis het dieper psychologische werk van Arnold Mindell toegankelijk gemaakt voor niet-psychologen.

“Humanity faces such huge problems today. Our gut reactions won’t satisfy. We have to search deeper.” Arnold Mindell

Waarbij in te zetten?

Organisaties

 • Duurzame besluitvorming met 100% eenstemmigheid;
 • oplossen van langdurige en diepe conflicten die de voortgang verlammen;
 • bij steeds terugkerende tegengestelde visies/belangen en ‘cirkelende’ issues;
 • bij co-creaties met verschillende partijen en/of stakeholders;
 • als diagnostisch instrument in groepen met een verlammende groepsdynamiek;
 • in verandertrajecten;
 • in teamcoaching;
 • in organisatiecoaching;
 • is ondersteunend bij professionalisering van organisaties en teams;
 • ontwikkeling van participatief leiderschap;
 • bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties en burgers;
 • bemiddeling bij conflicten tussen twee partijen;
 • bemiddeling bij conflicten tussen twee personen.