Ga naar de inhoud

Maak kennis met onze begeleiders

Ons aanbod bestaat uit opleidingen, workshops, keynotes, masterclasses en supervisie, teamcoaching en procesbegeleiding. Om jou en jouw organisatie zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen, werken we samen met een aantal goed opgeleide begeleiders verbonden aan HUMMUS. Elk met hun eigen ervaringen en expertise, en allen doordrongen van deep democracy.

We kunnen dus voor jou steeds een geschikte begeleider vinden.

Fanny Matheusen

Oprichter en bezieler van Goesthing bv en initiatiefneemster van HUMMUS, The Art of Deep Democracy.

Fanny is practitioner, instructor en supervisor in de Deep Democracy Lewis-methode. Zij geeft als enige trainer in België de Level 1, 2, 3 en 4-trainingen. Naast opleider is zij een ervaren coach die groepsprocessen faciliteert met de deep democracymethode. Fanny is ook een veelgevraagde keynote spreker.

Ze is auteur van de boeken 'Rebelleren kan je leren', 'Van zondebok naar zebra', 'Mijn held is een hulpverlener' en 'Professioneel handelen in een meerstemmige samenleving – Het PEACE-model'.

LinkedIn profiel

Fatma Ozdemir

INCLUSIE en DIVERSITEIT | SAMENWERKEN | BEMIDDELING  | CONFLICTHANTERING 

Fatma is docente diversiteit en gespreksvaardigheden in het hoger onderwijs en politiescholen, gedragscounselor en ASS - coach.

Fatma's sterktes:

 • Onderwijs
 • (Geestelijke) Gezondheidszorg/Maatschappelijke dienstverlening
 • Veiligheid en verbinding
 • Praktijkgericht
 • Divers-sensitief werken (interculturele competenties, communicatie en kansarmoede)
 • Gesprek aangaan over privileges en referentiekader
 • Werken met het kind, context en systeem (bij gedragsproblemen)
 • Positief opvoeden
 • Traumasensitief werken
 • Verbindend en inclusief vergaderen

LinkedIn profiel

Fran Asselberghs

DELEND LEIDERSCHAP COCREATIE & SAMENWERKEN | INCLUSIE & DIVERSITEIT | CONFLICT & SPANNINGEN

Fran is gecertificeerd instructor co-resolve (deep democracy voor leiders)gecertifieerd organisatiecoach, gecertifieerd in Barett Culture Values Model & Hay leadership styles, gevormd in Embodied Facilitation en Systemisch Werken.

Frans sterktes:

 • Zelf met twee voeten in een organisatie staan als leadership coach en learning partner
 • Veiligheid en verbinding creëren
 • Helder en transparant communiceren én spanning en chaos toelaten
 • rajectbegeleiding rond transformaties/veranderingen, leiderschap en diversiteit & inclusie
 • Beweging maken en in beweging zetten

LinkedIn profiel

Hanne Lievens

DELEND LEIDERSCHAP | COCREATIE & SAMENWERKEN

Hanne combineert haar ervaring als manager en projectleider in de bedrijfswereld en als docent, met vorming in o.a. Deep Democracy, Inspirerend coachen, Verbindend communiceren en Art of facilitation.

Hanne's sterktes:

 • enthousiast, nieuwsgierig, en een groot hart voor mensen
 • sterk geloof in het potentieel van de wisselwerking tussen individu en groep
 • door combinatie van analytische geest en menselijke warmte vind ik wrijvingsplaatsen, onduidelijkheden en groeimogelijkheden voor individu, groep en organisatie
 • ervaring met veranderingsprocessen in verschillende bedrijfsculturen en het belang van ‘veilig voelen’
 • specialisatie in bedrijfsorganisatie rond Product Development
 • creatief inzetten van stemtechnieken zodat iedereen zich hoorbaar durft maken én iedereen gehoord wordt

LinkedIn profiel

Inge Melotte

CONFLICT & SPANNINGEN |  COCREATIE & SAMENWERKEN | DELEND LEIDERSCHAP

Inge is arbeids- en Organisatiepsycholoog, deep democracy facilitator en gecertificeerd DISC-specialist

Inge's sterktes: 

 • nieuwe vormen van samenwerken
 • functioneren in een netwerksamenleving
 • coachen van teams en hun leidinggevenden
 • profit en non-profit
 • down-to-earth, dynamisch en administratief eenvoudig

LinkedIn profiel

Inge Sourbron

CONFLICT & SPANNINGEN | COCREATIE & SAMENWERKEN | DELEND LEIDERSCHAP

Inge is deep democracyfacilitator, wandelcoach, Practitioner & Master NLP, Transformative Life Coach

Inge's sterktes: 

 • Coachen van leiders
 • Dynamiseren & enthousiasmeren van teams
 • Co-creatief samenwerken
 • Individuele coaching en traumaverwerking
 • Vertrouwen en verbinding tussen mensen creëren

LinkedIn profiel

Katrien Cloots

DELEND LEIDERSCHAP | CO-CREATIE & SAMENWERKEN | CONFLICT & SPANNINGEN

Katrien is gecertificeerd als organisatiecoach, Lencioni teamfacilitator, change manager en leiderschapscoach. Ze is ook gevormd door systemisch werken en spiral dynamics.

Katrien's sterktes:

 • Trajectbegeleiding in transformaties|veranderingen
 • Inspireren in persoonlijk leiderschap
 • Effectief, menselijk en duurzaam samenwerken in teams en daarbuiten
 • Verbinding in collectieve wijsheid brengen
 • Ervaring in grote en kleine organisaties als HR partner, leidinggevende, trainer en consultant
 • Snel thuis in diverse contexten
 • Respectvolle feedback stijl

LinkedIn profiel

Lien Verschooten

COCREATIE & SAMENWERKEN | DELEND LEIDERSCHAP

Lien combineert in procesbegeleidingen Deep Democracy met technieken & kaders uit onder andere Sociocracy 3.0 (S3.0), Verbindende communicatie (NVC) en Neuro-linguistic Programming (NLP) en brengt ook haar ervaring als team lead, project lead, trainer, wetenschapper en consultant in grote en kleine organisaties in. Ze is Lewis Deep Democracy CoResolve Instructor (i.o.)

Lien's sterktes: 

 • Effectief, menselijk & duurzaam samenwerken in teams
 • Begeleiding van cocreatieve workshops & trajecten
 • Transformatie & verbeteringsprocessen
 • Veiligheid & verbinding
 • Sterk invoelingsvermogen en een constructieve feedback stijl
 • Snel thuis in diverse contexten / topics

LinkedIn profiel

Meike Vroom

INCLUSIE en DIVERSITEIT | COCREATIE en SAMENWERKEN | BEMIDDELING

Meike is transcultureel trainer, lector diversiteit in het hoger onderwijs en psycho therapeut.

Meike’s sterktes: 

 • Onderwijs/(Geestelijke) Gezondheidszorg/Maatschappelijk dienstverlening
 • Veiligheid en verbinding
 • Praktijk gericht
 • Divers-sensitief werken (interculturele competenties en communicatie)
 • Gesprek aangaan over de betekenis van wit zijn in deze maatschappij
 • Kritische blik

LinkedIn profiel

Nathalie Ruyssers

WAARDEREND VERANDEREN | COCREATIE EN SAMENWERKEN | DYNAMISCHE COMMUNICATIE

Nathalie is doctor in de medische wetenschappen van opleiding, lector en onderzoeker in het hoger onderwijs (samenwerken, veranderen en innoveren in teams), deep democracy facilitator en brengt ook haar ervaring als leidinggevende, yogateacher en als levenslang student in.

Nathalie's sterktes:

 • Waarderend veranderen met aandacht voor verschil (groeien als persoon, als team en als organisatie)
 • Cocreatie en samenwerking
 • Samenwerken in teams
 • Dynamische communicatie
 • Gedeeld leiderschap
 • Enthousiast en vrolijk

LinkedIn profiel

Nyota Mweze

INCLUSIE & DIVERSITEIT | CONFLICT & SPANNINGEN | COCREATIE & SAMENWERKEN | DELEND LEIDERSCHAP

Nyota combineert haar ervaring in HR en inclusie met de deep democracytools.

Nyota's sterktes: 

 • HR-processen (van pré-boarding tot offboarding en alles ertussen)
 • Inclusieve organisaties op drie niveaus: (HR-)strategie, teams, leiderschap (voornamelijk privé-sectoren)
 • Loopbaancoach en persoonlijk leiderschap
 • Polyvagaal theorie
 • Gericht op identiteiten

LinkedIn profiel

Steffie De Baerdemaeker

INCLUSIE & DIVERSITEIT | CONFLICT & SPANNINGEN | COCREATIE & SAMENWERKEN | DELEND LEIDERSCHAP

Steffie is deep democracyfacilitator en leerkracht

Steffie's sterktes: 

 • Werken met schoolteams, scholen en onderwijsinstellingen
 • Socio-culturele sector
 • Communicatie en breed gedragen beslissingen
 • Werkgeluk verhogen en werkdruk verlagen
 • Praktijk gericht omgaan met diversiteit
 • Inclusieve organisaties
 • Verbindend en doelgericht (digitaal) vergaderen

LinkedIn profiel

Tamara Lenaerts

DELEND LEIDERSCHAP COCREATIE & SAMENWERKEN | INCLUSIE & DIVERSITEIT |

Tamara is gecertificeerd instructor co-resolve (deep democracy voor leiders), groepsdynamica-deskundige, organisatieopsteller, experte ‘vrouwelijke allianties’ en opgeleid tot psycho-energetisch facilitator.

Tamara’s sterktes: 

 • Sterk aanvoelen van wat er speelt onder de waterlijn in groepen
 • Veiligheid en verbinding creëren
 • Het niet-weten verduren, vertrouwen op de creatiekracht van een groepsproces
 • Fijngevoelig voor de uitdagingen en kansen van genderdiversiteit
 • Gepassioneerd, ervaren & down to earth

LinkedIn profiel

Tim Van Nuffel

INCLUSIE & DIVERSITEIT | CONFLICT & SPANNINGEN | BEMIDDELING | COCREATIE & SAMENWERKEN

Tim is deep democracy facilitator, bachelor lager onderwijs, BaNaBa buitengewoon onderwijs

Tim's sterktes: 

 • Onderwijs en kunstensector
 • Expert type 3 (kinderen met gedrags- en sociaal-emotionele problemen) en type A.S.S. (autisme spectrumstoornis).
 • Omgaan met diversiteit en een inclusieve ruimte te creëren waar elk kind en elke leerkracht volledig tot zijn recht kan komen
 • Zelfstandig kunstenaar in dans en drama