Ga naar de inhoud

Heterogenialiteit: over interculturele competentie

Deze train-the-trainer leert je nieuwe werkvormen en verdiept je metaskills als trainer/docent rond interculturele competentie. We werken met het PEACE-model, we introduceren enkele tools uit Deep Democracy die je kan inzetten in groepsgesprekken en we focussen in het bijzonder op anti-oppressie in trainen of lesgeven.

Migratie is van alle tijden, maar de diversiteit van onze maatschappij kent vandaag een hoogtepunt. Die superdiversiteit roept bij veel mensen onzekerheid op, verwarring, angst en weerstand. Zowel in het dagelijkse contact als in de zorg rijst de vraag hoe we daarmee omgaan.

Hulpverleners, leerkrachten, trainers, leidinggevenden,… hebben bij interculturele contacten nood aan een leidraad. Fanny Matheusen ontwikkelde daarvoor het inspirerend LOVE & PEACE-model om vanuit een andere kijk anders te gaan handelen. In haar boek “Mijn held is een hulpverlener” staan tientallen praktische tools, samen met getuigenissen van helden in menselijkheid. Je leert er de talenten kennen waarover die helden beschikken en je ontdekt de innerlijke leerweg die je als dienstverlener kan volgen.

We creëerden een workshop en deze train-the-trainer voor wie de inhoud nadien aan anderen wil doceren. We gidsen jou van heterogeniteit naar heterogenialiteit. Je oefent de skills van de methode, reflecteert op je eigen handelen en leert nieuwe kaders kennen. 

“Alle ingrediënten die ik van een vorming rond interculturele competenties verwacht, zaten erin. Je hebt een sfeer gezet die veilig aanvoelde. Hierdoor heb ik vaker dan anders in zulke settings, het woord genomen”

Judy Vanden ThorenDeelnemer in 2018

Open aanbod of In company

We organiseren deze train-the-trainer in open aanbod als er vraag naar is. Heb je interesse om deze te volgen? Geef ons een seintje via info@deep-democracy.be

Je kan de training ook in je eigen organisatie of samenwerkingsverband opzetten.

Interesse? Contacteer ons via info@deep-democracy.be of 0473 79 19 95.