Procesbegeleiding

De procesarchitectuur is een coöperatief proces tussen ons en onze klant. Wij werken met de tools uit de Deep Democracymethode, aangevuld met inspiratie vanuit systemisch werk, waarderend onderzoek en themagecentreerde interactie. We maken graag gebruik van creatieve en innovatieve werkvormen voor het werken met kleine en grote groepen.

De meerwaarde van het inzetten van de facilitatiewijze Deep Democracy is dat we rekening houden met elke stem in het gesprek en ook de wijsheid van de minderheid kunnen toevoegen zodat we komen tot een zo volledig mogelijk beeld van wat er leeft, gedacht en gevoeld wordt in deze organisatie.

Van daaruit bouwen we krachtige inzichten op en zetten we concrete stappen vooruit. We gaan verschil niet langer uit de weg maar benutten het als motor in duurzame en innovatieve veranderingsprocessen.

Contacteer HUMMUS voor een aanpak op maat.