Ga naar de inhoud

Masterclass: A Creative Approach to Race, Power and Privilege

Wanneer:
14 juni 2024 @ 09:30 – 17:00
2024-06-14T09:30:00+02:00
2024-06-14T17:00:00+02:00
Waar:
HUMMUShuis
Hendrik Consciencestraat 8
Mechelen
Kosten:
325 euro excl btw

Wil je al een glimp opvangen van de aanpak van Trupti? Lees dan hier de weerslag van het voorbereiden gesprek dat Fanny en Trupti hadden en kom te weten wat er zo specifiek is aan haar aanpak. 

Werk je aan sociale rechtvaardigheid?
Worstel je met de uitdagingen van racisme, macht en privileges in je werk?
Merk je ook woede, verdriet en angst in de groepen die je ondersteunt, de teams die je leidt of in jezelf wanneer je stilstaat bij ras, macht en privileges?

Dan is deze dag misschien iets voor jou.

Samen onderzoeken we persoonlijke ervaringen met racisme, macht en privileges en hoe systemische ongelijkheid onze interacties kan beïnvloeden. We streven ernaar meer vertrouwen te ontwikkelen in het aanpakken van machtsongelijkheid en diepere verbindingen te creëren over verschillen heen.

Tijdens deze masterclass krijg je de gelegenheid om:

  • je eigen inzichten te verdiepen,
  • een grotere gevoeligheid te ontwikkelen voor barrières die anderen ervaren als gevolg van systemisch racisme, 
  • en je bewustzijn van privileges te vergroten.

Door het delen van persoonlijke ervaringen ontdekken we manieren om uitdagende, lastige en moedige gesprekken te voeren. We werken met creatieve benaderingen zoals fotografie, tekenen, lichaamswerk, reflectie op beelden en schrijven om het leerproces te ontwikkelen. We putten uit hedendaags en historisch onderzoek met aanbevolen lectuur, video's en online lezingen.

De bedoeling van deze workshop is om je bewustzijn van de complexiteit van ras, macht en privileges te verdiepen en stappen te zetten om een nog meer ondersteunende bondgenoot te worden.

Deze masterclass wordt gegeven in het Engels met Nederlands als extra ondersteuning.

Trupti Magecha is een creatieve facilitator, fotograaf en documentairemaker met 18 jaar ervaring in gemeenschapsontwikkeling, professionele fotografie en televisie-uitzendingen. Als gevestigd filmmaker heeft Trupti documentaires gemaakt voor de BBC en Channel Four, waaronder de met een BAFTA-prijs bekroonde serie 'The Tower: A Tale of Two Cities'.

Ze is directeur bij deep:black, een kunstorganisatie die al bijna tien jaar rond geestelijke gezondheid werkt. Ze is geïnteresseerd in hoe visuele methodologieën, in het bijzonder fotografie en film, emotioneel welzijn kunnen ondersteunen door veilige ruimtes te bieden voor verbinding, leren, reflectie en groei. Ze wil graag best practices delen en creatieve trainingen ontwikkelen voor gezondheidszorg- en onderwijsteams en stagiaires in sociaal werk. Naast haar werk voor deep:black, is ze ook gecertificeerd schaduwwerk facilitator en gediplomeerd kunst psychotherapeute.

Praktisch

  • Vrijdag 14 juni 2024 van 9u30 tot 17u
  • Plaats: HUMMUShuis, Hendrik Consciencestraat 8, 2800 Mechelen
  • Prijs: 325 euro exclusief btw (KMO-portefeuille mogelijk)
  • Trainer: Trupti Magecha

[English]

Do you work with social justice?
Do you struggle with the challenges of race, power and privilege in your work?
Do you also notice rage, sadness and fear in the groups you support, the teams you lead or in yourself when you consider race, power and privilege?

Then perhaps this day is for you.

Together we explore personal experiences of race, power and privilege and how systemic inequality can impact our interactions. We aim to develop greater confidence in addressing power imbalances and create deeper connections across differences.

During this masterclass you will be provided with opportunities to deepen your own insights, develop greater sensitivity to barriers others experience due to systemic racism and expand your awareness of privilege. We discover through sharing personal experiences ways to consider challenging awkward and brave conversations. We will work with creative approaches including photography, drawing, body work among as well as image based reflection and writing to develop learning. We will draw on contemporary and historic research with recommended readings, videos and talks online.

The intention of this workshop is to deepen your awareness of the complexity of race, power and privilege and to enable steps towards becoming an even more supportive ally.

This masterclass will be delivered in English with Dutch as additional support.

Facilitator

Trupti Magecha is a creative facilitator, photographer and documentary maker with 18 years’ experience in community development, professional photography and television broadcast. As an established film maker Trupti has made documentaries for the BBC and Channel Four including the BAFTA award winning series 'The Tower: A Tale of Two Cities'.
She is a director with deep:black, an arts organisation working with mental health for almost a decade. She is interested in how visual methodologies, in particular photography and film, can support emotional wellbeing by offering safe spaces for connection, learning, reflection and growth. She is keen to share best practice, developing creative training for healthcare and education teams and social work trainees. As well as running deep:black, she is a certified shadow work facilitator and a qualified Art Psychotherapist.