In company

Naast het open aanbod waar iedereen individueel kan aan deelnemen, komen we ook graag naar jou toe. 

Je kan onze trainingen en workshops ook in je eigen groep, organisatie of samenwerkingsverband laten
doorgaan. Je stelt zelf de groep deelnemers samen. Vaak wordt de activiteit dan ingebed in een ruimere aanpak en aangevuld met procesbegeleiding, intervisie, coaching,... 

Contacteer HUMMUS voor een aanpak op maat.